Trang chủ / 600 từ vựng TOEIC (trang 2)

600 từ vựng TOEIC

Chủ điểm 5: Conferences – Hội nghị

Conferences

14 từ mới kế tiếp trong chuỗi các từ vựng theo chủ điểm sẽ xoay quanh việc tổ chức hội nghị, sự kiện. Phát âm, từ loại, phiên âm, ngữ nghĩa và ví dụ minh họa sẽ được đề cập …

Xem thêm

Chủ điểm 6: Computers – Máy tính

computers

Vẫn là 14 từ mới nhằm giúp các bạn biết nghĩa, cách đọc thông qua ví dụ có dịch nghĩa tiếng Việt nhưng liên quan tới một chủ đề khác. Đó là các từ mới về máy tính và việc …

Xem thêm