Trang chủ / Kiến thức thông dụng

Kiến thức thông dụng

11 tính từ đi với giới từ BY

11 tính từ đi với giới từ BY

1. amazed by: kinh ngạc bởi 2. amused by: vui thích vì 3. annoyed by: khó chịu với 4. bewildered by: hoang mang với 5. bored by: chán nản với 6. confused by: bối rối bởi 7. embarrassed by: lúng …

Xem thêm