Part 1

Tổng quan Part 1 TOIEC

part_1_toeic

Bài luyện nghe Part 1 TOEIC bao gồm 10 câu hỏi tương ứng với 10 bức tranh thuộc nhiều chủ đề khác nhau, công việc của chúng ta là phải nghe đoạn băng và đoán bức tranh đó là gì. …

Xem thêm