Trang chủ / 600 từ vựng TOEIC (trang 11)

600 từ vựng TOEIC

Chủ điểm 49: Hospitals – Bệnh viện

hospital

Bệnh viện cũng là một chủ đề rất quan trọng liên quan đến sức khỏe. Trong chủ điểm từ vựng số 49 này,  chúng ta sẽ học thêm  các từ mới về chủ đề bệnh viện. Toàn bộ bài này …

Xem thêm