Trang chủ / Cảm nhận học viên

Cảm nhận học viên

GÓC DỖI HỜN

Hôm nay, xin phép lại “Bóc phốt” tiếp một học viên bên em nữa. Tình hình là bạn này vốn học lớp TOEIC A với mục tiêu đầu ra 450 TOEIC. Thế mà không biết bạn học hành kiểu gì mà …

Xem thêm