Trang chủ / Từ vựng theo chủ đề (trang 4)

Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng TOEIC chủ đề: Công ty

tu-vung-cong-ty

1 CEO ( Chief Executive Officer) Tổng giám đốc 2 Management Sự quản lý 3 The board of directors Ban giám đốc 4 Director Giám đốc 5 Excutive Giám đốc điều hành , nhân viên chủ quản 6 Supervisor Giám …

Xem thêm

Từ vựng TOEIC chủ đề: Giải trí

tu-vung-chu-de-giai-tri

Entertain:  Giải trí Entertainment:  Sự giải trí; Hình thức giải trí Relax:  Nghỉ ngơi; Thư giãn Relaxing:  (Làm cho ai) Sảng khoái; Thoải mái Relaxed:  (Cảm thấy) Thư giãn; Thoải mái Relaxation:  Sự thư giãn; Thời gian thư giãn Spare …

Xem thêm

Từ vựng chủ đề: Facebook

tu-vung-chu-de-facebook

1. Facebook users: người dùng Facebook / [ˈfeɪsbʊk] ˈjuːz.əz / 2. social network: mạng xã hội / ˈsəʊʃ.əl ˈne.twɜːk / 3. log in: đăng nhập / lɒɡ ɪn / 4. log out: đăng xuất / lɒɡ ˈaʊt / 5. update/post …

Xem thêm