Trang chủ / Tin tức / Hướng dẫn điền phiếu trả lời TOEIC khi đi thi tại IIG Việt Nam
dien-phieu-diem-toeic-1

Hướng dẫn điền phiếu trả lời TOEIC khi đi thi tại IIG Việt Nam

Phiếu trả TOEIC khi đi thi TOEIC tại IIG Việt Nam sẽ có mẫu như ở dưới:

 • Mục số 1: thí sinh ghi nhận thông tin về họ và tên của mình bằng chữ in hoa không dấu theo thứ tự thông thường: họ, tên đệm và tên chính. Viết mỗi chữ cái vào 1 ô. Sau đó gióng xuống từng cột, tìm ô có chứa chữ cái tương ứng với chữ cái vừa viết ở  trên rồi tô kín vào ô chứa chữ cái đó.
 • Mục số 2: Giới tính, Nam: thí sinh tô vào ô tròn  cạnh chữ M, nữ tô vào ô tròn cạnh chữ  F.
 • Mục số 3: Mã quốc gia: thí sinh điền 3 số 6 0 5 rồi tô kín vào ô tương ứng cùng cột ở phía dưới
 • Mục số 4: Mã ngôn ngữ: thí sinh điền 3 số 3 8 8 rồi tô kín vào ô tương ứng cùng cột ở phía dưới.
 • Mục số 5: Số chứng minh thư, thí sinh ghi từ ô đầu tiên bên tay trái. Sau đó tô kín vào ô tương ứng cùng cột ở phía dưới.
 • Mục số 6: Ngày tháng năm sinh: thí sinh ghi nhận ngày tháng năm sinh của mình vào các ô trống theo thứ tự tháng, ngày và năm (phải sử dụng hai chữ số cho ngày và tháng, 4 số cho năm; nếu ngày hoặc tháng chỉ có 1 chữ số thì phải thêm số 0 phía trước, ví dụ như tháng 3 phải ghi là 03)
 • Mục số 7: Công việc, Tên tổ chức, Thành phố: thí sinh được viết bằng chữ thông thường, có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, nếu dài quá có thể viết tắt.
 • Mục số 8: ghi nhận thông tin về địa điểm thi. Dòng 1: Địa điểm thi, thí sinh ghi địa điểm thi của ngày hôm đó: tên phòng, ca thi (tuỳ theo từng buổi thi giám thị sẽ đọc để thi sinh cùng ghi. VD: Phòng 201 B2 – a.m). Dòng 2: Thành phố, thí sinh ghi tên thành phố.
 • Mục số 9: Mã đề thi: để lại phần 9, khi thí sinh nhận được cuốn đề thi sẽ ghi thông tin sau
 • Mục số 10 và 12 không ghi nhận
 • Mục số 13: Tại dòng Chữ ký (Signature) – dòng kẻ dưới cùng của phiếu trả lời – thí sinh ký và ghi đầy đủ họ tên của mình bằng chữ thường có dấu và ghi nhận ngày thi hôm nay theo thứ tự: tháng/ ngày/ năm vào dòng Date ngay bên cạnh (Giám thị đọc thông tin) Tại hai dòng trống bên trên, thí sinh sẽ chép lại nguyên văn hai dòng chữ nhỏ, bắt đầu từ “ I here by đến on this answer sheet.” Nếu như hai dòng không đủ, thí sinh sẽ viết xuống bên dưới của dòng thứ hai.
 • Mục số 11: dùng để ghi nhận các phương án trả lời của bản màu trắng – Thông tin câu hỏi về TOEIC

HDDT_TOEIC_016

HDDT_TOEIC_017

Thông tin câu hỏi về TOEIC

Bản này đưa ra 14 câu hỏi  kèm theo  các phương án trả lời. Thí sinh sẽ đọc câu hỏi và lựa chọn 1 phương án trả lời duy nhất cho mỗi câu để ghi nhận vào phần 11 trong phiếu trả lời. Các em ghi nhận đáp án bằng cách tô kín vào ô chứa chữ cái/chữ số tương ứng với lựa chọn. Phần này chỉ có giá trị thu thập thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu, sẽ được bảo mật và không ảnh hưởng đến kết quả thi. Thí sinh có 05 phút để hoàn thành phần này.

HDDT_TOEIC_014

HDDT_TOEIC_015

Cách làm bài thi TOEIC

Bài thi TOEIC là một bài thi trắc nghiệm gồm 200 câu hỏi được chia làm hai phần: Nghe hiểu và Đọc hiểu. Mỗi phần gồm 100 câu hỏi. Phần nghe hiểu sẽ được thực hiện trước trong thời gian là 45 phút; thí sinh sẽ nghe 1 lần qua casset rồi ghi nhận phương án lựa chọn vào phần Nghe (Listenning Section) từ câu số 1 đến câu số 100. Phần đọc hiểu sẽ được thực hiện trong 75 phút, thí sinh sẽ đọc toàn bộ tình huống đưa ra trong cuốn đề thi sắp nhận được và ghi nhận đáp án từ câu số 101 đến câu số 200 trong phần Đọc (Reading Section).

Với mỗi câu hỏi sẽ có 3 hoặc 4 phương án trả lời được đưa ra. Thí sinh sẽ lựa chọn một phương án phù hợp duy nhất  để ghi nhận vào phiếu trả lời bằng cách dùng bút chì tô kín vào ô chứa chữ cái lựa chọn tương ứng trong phiếu trả lời. Mỗi câu hỏi chỉ được ghi nhận một phương án trả lời. Nếu thí sinh ghi nhận nhiều hơn 1 phương án thì câu trả lời  không được tính điểm mặc dù  một trong số phương án đưa ra có một phương án đúng. Nếu muốn thay đổi phương án đã ghi nhận thí sinh cần tẩy sạch phương án cũ và ghi nhận phương án trả lời mới. Lưu ý, giữa phần nghe hiểu và đọc hiểu không có thời gian nghỉ vì vậy thí sinh  sẽ chuyển sang phần đọc ngay sau khi kết thúc phần nghe hiểu và tổng thời gian làm bài thi là  120 phút.

comments

Có thể bạn quan tâm

THÁNG 5 RỰC RỠ – TOEIC ACADEMY KHUYẾN MẠI HẾT CỠ

Chào mừng sự quay trở lại của quý học viên sau thời gian dài vắng …