Trang chủ / VIP / TOEIC A / Part 3: Short Conversation / TOEIC A PART 3: Bài luyện tập số 2
4

TOEIC A PART 3: Bài luyện tập số 2

Mời các bạn làm bài luyện tập về bài nghe. Bài tập này giúp các bạn ôn lại nghe thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC A part 3. Bài có tất cả 15 câu hỏi. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để củng cố và nâng cao kiến thức nhé!

Chúc bạn có thời gian hữu ích trên website!

Để khuyến khích OnThiTOEIC.vn tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bài ôn luyện TOEIC, các bạn hãy nhấn Like và Share ủng hộ OnThiTOEIC.vn nhé!

1. What is the man interested in doing?
 
 
 
 
2. What does the woman plan to send the man?
 
 
 
 
3. What is scheduled to happen on Thursday afternoon?
 
 
 
 
4. What type of business does the woman work for?
 
 
 
 
5. Why is the man calling?
 
 
 
 
6. What is the cause of the problem?
 
 
 
 
7. What does the man plan to do during the summer?
 
 
 
 
8. What is the man concerned about
 
 
 
 
9. What does the woman say she will do?
 
 
 
 
10. Why is the woman calling the man?
 
 
 
 
11. Why does the man say he is sorry?
 
 
 
 
12. What benefit of the campground does the man mention?
 
 
 
 
13. What is the man asked to do?
 
 
 
 
14. Who should the man talk to for further assistance?
 
 
 
 
15. What does the woman give the man?
 
 
 
 

 

comments

Có thể bạn quan tâm

8

PART 7 TOEIC A: MEMO

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các …