Trang chủ / VIP / TOEIC A / Part 3: Short Conversation / TOEIC A PART 3: Bài luyện tập số 1
5

TOEIC A PART 3: Bài luyện tập số 1

Mời các bạn làm bài luyện tập về bài nghe. Bài tập này giúp các bạn ôn lại nghe thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC A part 3. Bài có tất cả 15 câu hỏi. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để củng cố và nâng cao kiến thức nhé!

Chúc bạn có thời gian hữu ích trên website!

Để khuyến khích OnThiTOEIC.vn tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bài ôn luyện TOEIC, các bạn hãy nhấn Like và Share ủng hộ OnThiTOEIC.vn nhé!

1. What is the conversarsation mainly about?
 
 
 
 
2. When does the woman plan to submit some work?
 
 
 
 
3. What is the woman asked to do?
 
 
 
 
4. What does the man ask the woman to do?
 
 
 
 
5. When does the woman say she has to leave?
 
 
 
 
6. Where does the man say he is going?
 
 
 
 
7. Where is the conversation most likely taking place?
 
 
 
 
8. What problem does the woman mention?
 
 
 
 
9. What will the woman probably do next?
 
 
 
 
10. What are the speakers mainly discussing?
 
 
 
 
11. According to the man, why can’t the company resolve the issue?
 
 
 
 
12. What does the woman suggest they do?
 
 
 
 
13. What does the man ask for?
 
 
 
 
14. What does the woman indicates about the exhibit?
 
 
 
 
15. Where will the man probably go next?
 
 
 
 

 

comments

Có thể bạn quan tâm

8

PART 7 TOEIC A: MEMO

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các …