Trang chủ / Kiến thức thông dụng (trang 6)

Kiến thức thông dụng

Cụm động từ với MAKE

cum-tu-voi-make

1. Make for (something): Di chuyển về hướng Ví dụ: Make for the hills, a tsunami is approaching! Tiến về phía ngọn đồi ngay, sóng thần đang ập đến! 2. Make off: vội vã đi/chạy, đặc biệt là để chạy …

Xem thêm

Cụm động từ với TAKE

cum-tu-voi-take

1. Take after (somebody): giống ai đó (cả ngoại hình và tính cách), thường là giống thành viên trong gia đình Ví dụ: Mark is so hot-headed. He takes after his father. Mark có tính hay nóng vội. Anh ta …

Xem thêm

Cụm động từ với LOOK

cum-tu-voi-look

1. look at: nhìn e.g. He’s looking at you. 2. look for: tìm kiếm e.g. Can you help me look for my glasses? 3. look forward to V-ing: mong đợi e.g. I’m looking forward to hearing from you. 4. look …

Xem thêm