Trang chủ / Kiến thức thông dụng (trang 4)

Kiến thức thông dụng

30 danh từ không bao giờ chia số nhiều

30-danh-tu-khong-chia-so-nhieu

1. knowledge: kiến thức 2. clothing: quần áo 3. employment: Công ăn việc làm 4. equipment: trang thiết bị 5. furniture: đồ đạc 6. homework: bài về nhà 7. information: thông tin 8. money: tiền tệ (nói chung)Dollar, Pound, VND …

Xem thêm

Cụm động từ với GET

get-along

1. To get in touch with : giao tiếp với, tiếp xúc với 2. To get used to : trở lên quen với 3. To get rid of : loại bỏ, tháo rỡ, vứt bỏ, ném đi 4. To get …

Xem thêm