Trang chủ / Kiến thức thông dụng (trang 3)

Kiến thức thông dụng

Tính từ với giới từ TO

TÍNH TỪ VỚI GIỚI TỪ TO

Able to : có thể Acceptable to : có thể chấp nhận Accustomed to : quen với Agreeable to : có thể đồng ý Addicted to : đam mê Available to sb : sẵn cho ai Delightfull to sb : …

Xem thêm

30 từ đi với giới từ TO

30-tu-di-voi-gioi-tu-to

1. Able to : có thể 2. Acceptable to : có thể chấp nhận 3. Accustomed to : quen với 4. Agreeable to : có thể đồng ý 5. Addicted to : đam mê 6. Available to sb : sẵn …

Xem thêm