Kết quả thi thử TOEIC miễn phí tại TOEIC Academy

Cập nhật kết quả thi thử TOEIC miễn phí hàng tuần tại TOEIC Academy

Chúc mừng các thí sinh đã tham gia kỳ thi thử TOEIC tại TOEIC Academy. Sau mỗi buổi thi, TOEIC Academy sẽ trao tặng học bổng trị giá 500.000 VNĐ cho thí sinh đạt kết quả thi cao nhất (> 650 điểm) khi đến đăng ký 1 khóa học bất kỳ tại TOEIC Academy.

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ Nhật ngày 25/06/2017 CS2 Lê Thanh Nghị

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Bùi Vân Anh. Chúc mừng Vân Anh đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (780) tuần này.

TTCS2256

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ Nhật ngày 25/06/2017 CS1 Hồ Đắc Di

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Nguyễn Thị Huệ Chi. Chúc mừng Huệ Chi đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (745) tuần này.

TTCS1256

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 5 ngày 22/06/2017 CS2 Lê Thanh Nghị

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Lê Phương Anh. Chúc mừng Phương Anh đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (630) tuần này.

TTCS222617

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ Nhật ngày 18/06/2017 CS3 Dương Khuê, Mai Dịch

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Bùi Ngọc Văn. Chúc mừng Ngọc Văn đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (635) tuần này.

TTCS3196

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ Nhật ngày 18/06/2017 CS2 Lê Thanh Nghị

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Nguyễn Thu Hương. Chúc mừng Thu Hương đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (735) tuần này.

TTCS219617

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ Nhật ngày 18/06/2017 CS1 Hồ Đắc Di

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Cao Huy Bình. Chúc mừng Bình đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (860) tuần này.

TT1CS119617

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 5 ngày 15/06/2017 CS2 Lê Thanh Nghị

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Nguyễn Nguyên Phương. Chúc mừng Phương đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (795) tuần này.

TTCS215617

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ Nhật ngày 14 tháng 06 năm 2017 CS3 Dương Khuê, Mai Dịch

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Chu Thị Quỳnh Hương . Chúc mừng Quỳnh Hương đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (640) tuần này.

TTCS3146

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ Nhật ngày 11 tháng 06 năm 2017 CS1 Hồ Đắc Di

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Nguyễn Hải Linh Linh . Chúc mừng Linh đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (870) tuần này.

TT110617

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 4 ngày 07 tháng 06 năm 2017 CS1 Hồ Đắc Di

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Nguyễn Tuấn Anh . Chúc mừng Tuấn Anh đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (900) tuần này.

TT3

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ Nhật ngày 04 tháng 06 năm 2017 CS1 Hồ Đắc Di

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Tăng Xuân Trung . Chúc mừng Trung đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (790) tuần này.

TT2

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 7 ngày 03 tháng 06 năm 2017 CS1 Hồ Đắc Di

TT1

 

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 7 ngày 15 tháng 04 năm 2017 CS1 Hồ Đắc Di

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Tống Ngọc Diệp . Chúc mừng Diệp đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (820) tuần này.

Thi thử T7

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 7 ngày 15 tháng 04 năm 2017 tại CS2 Lê Thanh Nghị

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Thái Qúy Thủy. Chúc mừng Thủy đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (860) tuần này.

TTT7 1504

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 5 ngày 13 tháng 04 năm 2017 tại CS2 Lê Thanh Nghị

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Ngô Kiên Đức. Chúc mừng Đức đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (750) tuần này.

11

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Phan Thị Trang Giang . Chúc mừng Giang  đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (795 ) tuần này.chủ nhật

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Nguyễn Trọng Đại . Chúc mừng Đại đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (615) tuần này.

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 7 ngày 08 tháng 04 năm 2017 tại CS1 Hồ Đắc Di

Thi thử thứ 7

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Tạ Thị Kim Oanh. Chúc mừng Oanh đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (775) tuần này.

TTT7 0804

Buổi thi thử TOEIC miễn phí Chủ nhật ngày 02 tháng 04 năm 2017 tại CS1 Hồ Đắc Di

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Phạm Thị Hiền. Chúc mừng Hiền đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (820) tuần này.

CN

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 7 ngày 01 tháng 04 năm 2017 tại CS1 Hồ Đắc Di

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Trịnh Thu Thoa. Chúc mừng Thoa đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (760) tuần này.

t7

Buổi thi thử TOEIC miễn phí thứ 7 ngày 01 tháng 04 năm 2017 tại CS2 Lê Thanh Nghị

Học bổng trị giá 500.000 đồng tuần này đã thuộc về bạn Đào Minh Thu. Chúc mừng Thu đã đạt được điểm thi TOEIC cao nhất (680) tuần này.

TTT7 0104

 

comments

Chat with Us