Chủ điểm 46: Doctor’s office – Phòng khám

Chủ điểm từ vựng số 46 này sẽ giúp các bạn biết thêm một số từ mới về chủ đề phòng khám. bài gồm 14 từ, gồm: phát âm, từ loại, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ đi kèm. Chúc các bạn học tốt.

comments

Chat with Us