Chủ điểm 34: Cooking as a career – Đầu bếp

Nấu ăn là một nghệ thuật và đầu bếp chính  là một nghệ sĩ. Cuộc sống ngày càng phát triển, giờ không chỉ là ăn no, mặc ấm và tiêu chí cuộc sống ngày nay là ăn ngon, mặc đẹp rồi. Mà muốn ăn ngon thì phải yêu các đầu bếp trong gia đình nhé các bạn.

Mời các bạn học các từ mới chủ đề 34.

comments

Chat with Us