Chủ điểm 27: Board meetings and committees – Họp hội đồng quản trị và các ủy ban

Trong chủ điểm từ vựng số 27 này, chúng ta sẽ học các từ mới xoay quanh chủ đề cuộc họp hội đồng quản trị và các ủy ban. Bài có 14 từ, gồm: phát âm, từ loại, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ đi kèm.

Chúc các bạn học tốt!

comments

Chat with Us