Chủ điểm 12: Applying and interviewing – Nộp hồ sơ và phỏng vấn

Ở chủ điểm 11, chúng ta đã học về đăng tin tuyển dụng, tiếp nối trong chủ điểm 12 này sẽ là công việc nộp hồ sơ và hẹn ngày tham gia phỏng vấn. Trong chủ điểm từ vựng số 12 này, chúng ta sẽ học các từ mới liên quan tới nộp hồ sơ và phỏng vấn. Bài có 14 từ, gồm: phát âm, từ loại, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ đi kèm. Lời khuyên cho người học là hãy tập trung.  Chi tiết là…..

comments

Chat with Us