Vượt mục tiêu TOEIC đề ra, Đức Anh xuất sắc đạt 845 điểm TOEIC

Đặt mục tiêu 800 TOEIC khi tham gia lớp TOEIC B của thầy Kim Tuấn, tuy nhiên khi đi thi thật tại IIG bạn Đức Anh đã xuất sắc đạt 845 TOEIC.

Cùng xem những cảm nhận của bạn Đức Anh khi mang tin vui về cho thầy Kim Tuấn và TOEIC Academy.

 

comments

Chat with Us