Trang chủ / VIP / TOEIC B / Part 7: Reading

Part 7: Reading

PART 7 TOEIC B: NON-PROSE READINGS

2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 7 TOEIC B. Bài có tất cả 8 …

Xem thêm

PART 7 TOEIC B: INFORMATION

10

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 7 TOEIC B. Bài có tất cả 11 …

Xem thêm

PART 7 TOEIC B: MEMORANDUMS

pcn-tca-011118-co-lan-anh-banner

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 7 TOEIC B. Bài có tất cả 8 …

Xem thêm

PART 7 TOEIC B: ARTICLES & REPORT

4

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 7 TOEIC B. Bài có tất cả …

Xem thêm