Trang chủ / VIP / TOEIC B / Part 1: Pictures

Part 1: Pictures

PART 1, TOEIC B: Bài luyện tập số 3

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện số 2. Bài này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả tranh thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 700-900. Bài có tất cả 30 …

Xem thêm

PART 1, TOEIC B: Bài luyện tập số 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện số 2. Bài này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả tranh thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 700-900. Bài có tất cả 30 …

Xem thêm

PART 1, TOEIC B: Bài luyện tập số 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện sô 1. Bài này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả tranh thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 700-900. Bài có tất cả 30 …

Xem thêm