Trang chủ / VIP / TOEIC A / Part 1: Pictures

Part 1: Pictures

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 3

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài  này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả VẬT VÀ CẢNH thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả …

Xem thêm

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài  này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả NGƯỜI thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi …

Xem thêm

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài  này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả NGƯỜI thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi …

Xem thêm

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả NGƯỜI thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi …

Xem thêm

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài  này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả VẬT VÀ CẢNH thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả …

Xem thêm