Trang chủ / VIP / TOEIC A (trang 2)

TOEIC A

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài  này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả NGƯỜI thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi …

Xem thêm

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả NGƯỜI thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi …

Xem thêm

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài  này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả VẬT VÀ CẢNH thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả …

Xem thêm

PART 1, TOEIC A: OBJECTS DESCRIPTION 1

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài  này giúp các bạn ôn lại kiến thức về mô tả VẬT VÀ CẢNH thường được kiểm tra trong phần I của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả …

Xem thêm

PART 2, TOEIC A: OTHER TYPES OF QUESTIONS 3

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện. Bài  này giúp các bạn ôn lại kiến thức về các loại câu hỏi còn lại thường được kiểm tra trong phần II của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả …

Xem thêm