Vinh danh bạn Trương Thu Hà đạt 715 điểm TOEIC, vượt mục tiêu đầu ra lớp TOEIC A 115 điểm

Niềm vui lớn nhất của người giáo viên chính là khi nhìn thấy học trò của mình đạt mục tiêu.

TOEIC Academy chúc mừng bạn Trương Thu Hà – học viên lớp TCA2806-1S (mục tiêu đầu ra 450-600+ TOEIC) đã đạt 715 điểm TOEIC, vượt mục tiêu đầu ra 115 điểm TOEIC.

715-toeic-thu-ha

thu-ha-1

 

comments

Chat with Us