WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (10144, 10170, 10255, 10260, 11762) ORDER BY t.name ASC

Video Bài học Archives - TOEIC ACADEMY
Tin mới nhất

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (12202, 12210, 12220, 12229, 12234, 12238, 12251, 12264, 12272, 12280) ORDER BY t.name ASC

Trang chủ / Video Bài học

Video Bài học

TOEIC Part 3 format mới: Chiến thuật đối phó với BẢNG ĐỊA ĐIỂM

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

toeic-part-3-format-moi-bang-dia-diem

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Đối với các bài tập về Bảng địa điểm trong  TOEIC Part 3 format mới, các giám khảo ra đề thi thường sẽ đánh đố bạn bằng một số cặp từ gây nhầm lẫn cho bạn dẫn đến chọn sai …

Xem thêm

TOEIC Part 3 format mới: Chiến thuật đối phó với BẢNG GIÁ TIỀN

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

toeic-part-3-format-moi-bang-gia-tien

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Dạng bài mới thứ 9 trong bài thi TOEIC Part 3 format mới sẽ là bài Bảng giá tiền. Tuy nhiên, tài tập dạng này được thầy cô cho là khá khó, đòi hỏi các bạn phải nắm vững vốn …

Xem thêm

TOEIC Part 3 format mới: Chiến thuật đối phó với BẢNG THỜI GIAN

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

toeic-part-3-format-moi-bang-thoi-gian

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Tiếp theo bài giảng về dạng bài bảng biểu về lịch trình, trong bài học hôm nay, cô Việt Hà – trưởng phòng đào tạo trực tuyến của TOEIC Academy sẽ giúp bạn giải quyết thêm một dạng bài mới: …

Xem thêm

TOEIC Part 3 format mới: Chiến thuật đối phó với bảng biểu về lịch trình

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

toeic-part-3-format-moit-bang-lich-trinh

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Trong bài giảng “Chiến thuật đối phó với bảng biểu lịch trình” thuộc chuyên đề Luyện thi TOEIC new format (Part 3) hôm nay, cô Việt Hà sẽ đưa ra các hướng dẫn rất chi tiết và dễ nhớ, giúp …

Xem thêm

TOEIC Part 3 format mới: Chiến thuật đối phó với biểu đồ cột

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

banner-bieu-do-cot-toeic-part-3-format-moi

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Bài giảng tiếp theo trong chủ đề Luyện thi TOEIC new format (Part 3) thuộc dạng bài -Bar chart- biểu đồ cột, đây cũng là một trong những dạng bài mới trong đề thi TOEIC sắp được thay đổi thời …

Xem thêm