Trang chủ / Từ vựng theo chủ đề / Từ vựng TOEIC Part 3: Sắp xếp lịch làm việc
making-appointment

Từ vựng TOEIC Part 3: Sắp xếp lịch làm việc

1 reschedule sắp xếp lại lịch làm việc
2 postpone hoãn lại
3 make a reservation đặt trước
4 book đặt trước
5 call back gọi lại
6 make an appointment hẹn trước
7 function sự kiện quan trọng
8 arrange another date sắp xếp lịch làm việc vào ngày tháng khác
9 itinerary chương trình làm việc
10 run late trễ hơn so với lịch trình
11 coordinate schedule điều chỉnh lịch làm việc
12 cancel hủy
13 behind schedule trễ hơn so với lịch trình
14 meet the deadline kịp thời hạn
15 ahead of schedule trước thời hạn
16 have a conflict in schedule lịch làm việc trùng nhau

comments

Có thể bạn quan tâm

ceo

Từ vựng TOEIC Part 3: Cấu trúc công ty

1 CEO Tổng giám đốc 2 Vice president Phó chủ tịch 3 Director/Division Head Giám …