Từ vựng TOEIC Part 3: Cấu trúc công ty

1 CEO Tổng giám đốc
2 Vice president Phó chủ tịch
3 Director/Division Head Giám đốc
4 Manager Trưởng phòng
5 Assistant Manager Phó phòng
6 Human Resources Phòng Nhân sự
7 Research and Development Phòng nghiên cứu và Phát triển
8 General Affairs Phòng hành chính
9 Editorial Phòng biên tập
10 Public Relations Phòng Quan hệ Công chúng
11 Overseas Sales Phòng Kinh doanh với nước ngoài
12 Marketing Phòng tiếp thị
13 Shipping Bộ phận phụ trách vận chuyển

comments

Chat with Us