Trang chủ / Từ vựng theo chủ đề (trang 3)

Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng TOEIC Part 3: Phỏng vấn

group-interview

1 fill out an application điền đơn xin việc 2 cover letter thư xin việc 3 candidate người dự tuyển, ứng viên 4 qualifications trình độ chuyên môn 5 certificate bằng cấp, giấy chứng nhận 6 company policy chính sách …

Xem thêm

Từ vựng TOEIC Part 3: Nhân lực

nhan-vien-ky-thuat

1 junior nhân viên tập sự 2 transfer sự thuyên chuyển 3 short-staffed thiếu nhân viên 4 supervisor giám sát viên 5 boss ông chủ 6 sales representative nhân viên bán hàng 7 technician nhân viên kỹ thuật 8 security …

Xem thêm