WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (3785, 3788, 6528, 6532, 12014) ORDER BY t.name ASC

Từ vựng theo chủ đề Archives - TOEIC ACADEMY
Tin mới nhất

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (12202, 12210, 12220, 12229, 12234, 12238, 12251, 12264, 12272, 12280) ORDER BY t.name ASC

Trang chủ / Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng theo chủ đề

TOEIC VOCAB TEST 1 – BÀI KIỂM TRA TỪ VỰNG SỐ 1

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

ability

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện từ vựng tổng hợp số 1. Bài tập này giúp các bạn ôn lại 20 từ thường xuẩt hiện trong bài thi TOEIC. Bài có tất cả 20 câu hỏi trắc nghiệm. Bạn hãy …

Xem thêm

Từ vựng chủ đề: Đi máy bay

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ: ĐI MÁY BAY

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

1. Baggage allowance /’bædidʤ ə’lauəns/: hạn mức hành lý miễn phí 2. Carry-on /’kæri on/: hành lý xách tay 3. Customs /’kʌstəmz/: hải quan 4. Fragile /’frædʤail/: đồ dễ vỡ 5. Long-haul flight /lɔɳ hɔ:l flight/ : chuyến bay dài …

Xem thêm

25 từ vựng liên quan đến công việc

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

25 TỪ VỰNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

1. CV (Curriculum vitae): sơ yếu lí lịch 2. interview /’intəvju:/: phỏng vấn 3. career /kə’riə/: nghề nghiệp 4. temporary /’tempərəri/: tạm thời 5. permanent /’pə:mənənt/: cố định, lâu dài 6. contract /’kɔntrækt/: hợp đồng 7. overtime /’ouvətaim/: giờ làm …

Xem thêm

Từ vựng TOEIC Part 3: Sắp xếp lịch làm việc

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

making-appointment

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

1 reschedule sắp xếp lại lịch làm việc 2 postpone hoãn lại 3 make a reservation đặt trước 4 book đặt trước 5 call back gọi lại 6 make an appointment hẹn trước 7 function sự kiện quan trọng 8 …

Xem thêm

Từ vựng TOEIC Part 3: Bất động sản, ngân hàng

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

realestate

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

1 property bất động sản 2 complex khu nhà đất 3 real estate agent nhân viên môi giới bất động sản 4 tenant người thuê nhà 5 landlord chủ nhà 6 move into dời đến 7 move out of dời …

Xem thêm