Trang chủ / VIP / TOEIC A / Part 4: Short Talk / TOEIC A PART 4: Bài luyện tập số 1
Untitled-1

TOEIC A PART 4: Bài luyện tập số 1

Mời các bạn làm bài luyện tập về bài nghe. Bài tập này giúp các bạn ôn lại nghe thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC A part 4. Bài có tất cả 15 câu hỏi. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để củng cố và nâng cao kiến thức nhé!

Chúc bạn có thời gian hữu ích trên website!

Để khuyến khích OnThiTOEIC.vn tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bài ôn luyện TOEIC, các bạn hãy nhấn Like và Share ủng hộ OnThiTOEIC.vn nhé!

1. Who is the speaker addressing?
 
 
 
 
2. What is suggested about the business?
 
 
 
 
3. What will happen later today?
 
 
 
 
4. Why is the speaker calling?
 
 
 
 
5. What will be given to the listener at no cost?
 
 
 
 
6. What should the listener do before November 10?
 
 
 
 
7. What is the theme of the show?
 
 
 
 
8. Where will the next broadcast take place?
 
 
 
 
9. According to the speaker, how can listeners ask some questions?
 
 
 
 
10. What kind of company does the speaker work for?
 
 
 
 
11. Who is Matt Hunter?
 
 
 
 
12. What day is the election taking place?
 
 
 
 
13. What kind of business does the speaker work at?
 
 
 
 
14. What pan is being discussed?
 
 
 
 
15. Who does the company want to contact?
 
 
 
 

 

comments

Có thể bạn quan tâm

8

PART 7 TOEIC A: MEMO

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các …