Trang chủ / VIP / TOEIC A / Part 5: Incomplete Sentence / PART 5, TOEIC A: BÀI LUYỆN TẬP VỀ SỰ HÒA HỢP CHỦ VỊ 3
GrammarSubjectVerbAgreement

PART 5, TOEIC A: BÀI LUYỆN TẬP VỀ SỰ HÒA HỢP CHỦ VỊ 3

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần V của bài thi TOEIC trình độ 350-500. Bài có tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm. Sau khi làm xong bài, các bạn hãy ấn submit để xem kết quả bài làm của mình và giải thích của từng câu hỏi. Bạn hãy thử làm để củng cố và nâng cao kiến thức nhé!

Chúc bạn có thời gian hữu ích trên website!

Để khuyến khích OnThiTOEIC.vn tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bài ôn luyện TOEIC, các bạn hãy nhấn Like và Share ủng hộ OnThiTOEIC.vn nhé!

Bạn đang làm bài tập ở level 3.

1. New vacation policies which are under discussion……….….expected to be introduced early next month.

 
 
 
 

2. The ………for launching the new advertising campaign is posted on the bulletin board.

 
 
 
 

3. Any late entries which……….submitted for the contest will not be considered.

 
 
 
 

4. The solution for the city problems……………to be considered individually.

 
 
 
 

5. Following safety precautions………….workers avoid any injury in the workplace.

 
 
 
 

6. My colleague and I……..instructed to prepare a workplace safty workshop for all employees.

 
 
 
 

7. Almost everyone in the conference……………agreed to proceed with the construction project.

 
 
 
 

8. ……………..in computer technology have made it easy tp find legal cases through the Internet.

 
 
 
 

9. Members who……….their money to the museum will be eligible for free admission twice a year.

 
 
 
 

10. The Sunstar Hotel which has expanded both in size and quality…………to attract more tourists in coming years.

 
 
 
 

comments

Có thể bạn quan tâm

Tran-Thi-Nhung-930-TOEIC

BÀI LUYỆN TẬP VỀ LIÊN TỪ 3

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập sẽ này giúp …