Trang chủ / VIP / TOEIC A / Part 4: Short Talk / PART 4, TOEIC A: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 6

PART 4, TOEIC A: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 6

Sau đây là bài luyện tập số6 trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khichọn đáp án để xem đáp án đúng và tapescript nhé!. Để khuyến khích OnThiTOEIC.vn tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bài ôn luyện TOEIC, các bạn hãy nhấn Like và Share ủng hộ OnThiTOEIC.vn nhé

 

71. What is the main topic of this voice mail message?

 
 
 
 

72. What might have caused the problem?

 
 
 
 

73. How will the woman solve the problem?

 
 
 
 

74. Who most likely is the target of this advertisement?

 
 
 
 

75. What is special about the products at the store?

 
 
 
 

76. Where are stores located?

 
 
 
 

77. What is being opened?

 
 
 
 

78. What will occur later in the evening?

 
 
 
 

79. Why might people want to go to the traditional market area?

 
 
 
 

80. Who most likely is this talk being given to?

 
 
 
 

81. What event was held last week?

 
 
 
 

82. What are listeners encouraged to do?

 
 
 
 

83. What is the purpose of the telephone message?

 
 
 
 

84. Why does the speaker want to make a change?

 
 
 
 

85. How many people are planning to come to the meeting?

 
 
 
 

comments

Có thể bạn quan tâm

22528500_1489665694480908_1469405117457119662_n

TOEIC ACADEMY_TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2018

  Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc theo từng kế hoạch mở rộng và …