Trang chủ / VIP / TOEIC A / Part 4: Short Talk / PART 4, TOEIC A: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3

PART 4, TOEIC A: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 3

Sau đây là bài luyện tập số 9 trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khichọn đáp án để xem đáp án đúng và tapescript nhé!. Để khuyến khích OnThiTOEIC.vn tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bài ôn luyện TOEIC, các bạn hãy nhấn Like và Share ủng hộ OnThiTOEIC.vn nhé

 

 

86. Why is this announcement being made?

 
 
 
 

87. What is available at the gate?

 
 
 
 

88. What does the captain say will happen immediately?

 
 
 
 

89. What is the speaker discussing?

 
 
 
 

90. How will the scholarship fund be paid for?

 
 
 
 

91. Why should someone contact the public relations office?

 
 
 
 

Questions 92 to 94 refer to the following recorded message

92. Why has the woman contacted the man?

 
 
 
 

93. When will Mr. Park receive his suitcase?

 
 
 
 

94. Where will the suitcase be sent?

 
 
 
 

Questions 95 to 97 refer to the following announcement

95. What is being announced?

 
 
 
 

96. What will be discussed next Monday?

 
 
 
 

97. When will a general review be held?

 
 
 
 

Questions 98 to 100 refer to the following speech

98. How many contracts were added last year?

 
 
 
 

99. What is the main purpose of the speech?

 
 
 
 

100. What additional duty did Mr. Schmitt have?

 
 
 
 

comments

Có thể bạn quan tâm

22528500_1489665694480908_1469405117457119662_n

TOEIC ACADEMY_TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2018

  Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc theo từng kế hoạch mở rộng và …