Trang chủ / VIP / TOEIC A / Part 4: Short Talk / PART 4, TOEIC A: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1

PART 4, TOEIC A: BÀI LUYỆN TẬP SỐ 1

Sau đây là bài luyện tập trong phần Part 4 của bài luyện thi TOEIC trình độ 300 – 500. Trước khi luyện nghe, các bạn cùng học và ôn lại từ vựng sẽ xuất hiện trong các câu hỏi này. Các bạn hãy ấn next để xem từ vựng tiếp theo, đối với bài luyện tập ấn submit sau khi chọn đáp án để xem đáp án đúng và tapescript nhé(tapscript có sau câu 3, câu 6 nhé). Để khuyến khích OnThiTOEIC.vn tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bài ôn luyện TOEIC, các bạn hãy nhấn Like và Share ủng hộ OnThiTOEIC.vn nhé

LEVEL 1
(Bạn cần đạt tối thiểu 80 điểm để có thể sang Level 2)

 

 

1. What kinds of activities are offered at this resort?

 
 
 
 

2. Which water activity is offered?

 
 
 
 

3. Who should guests contact with questions?

 
 
 
 

4. Who are the new people in the department?

 
 
 
 

5. Where is this meeting taking place?

 
 
 
 

6. What will everyone at the meeting receive?

 
 
 
 

1. What does the manager want to do?

 
 
 
 

2. What should Julie turn off?

 
 
 
 

3. Who left the copier last night?

 
 
 
 

4. Where is this announcement taking place?

 
 
 
 

5. How many islands will the group visit today?

 
 
 
 

6. What will the guests do on Aruba Island?

 
 
 
 

1. Which activity does Ann NOT do?

 
 
 
 

2. What does Ann have more than fifty of?

 
 
 
 

3. When does Ann sing and play the piano?

 
 
 
 

comments

Có thể bạn quan tâm

22528500_1489665694480908_1469405117457119662_n

TOEIC ACADEMY_TUYỂN DỤNG THÁNG 5/2018

  Nhằm đảm bảo hiệu quả công việc theo từng kế hoạch mở rộng và …