Trang chủ / Ngữ pháp TOEIC (trang 2)

Ngữ pháp TOEIC

Bài 8: Tổng hợp thời thì

Trong các bài trước chúng ta đã học về các thì sau trong tiếng Anh: Bài 2: Hiện tại đơn, HT tiếp diễn Bài 3: Hiện tại hoàn thành, HTHT tiếp diễn Bài 4: Quá khứ đơn, QK tiếp diễn …

Xem thêm

Bài 10: Động từ khuyết thiếu

Modal verbs là nhóm động từ rất quen thuộc với mọi người học tiếng Anh. Ngay từ khi học lớp 6 chúng ta đã được làm quen với chúng qua các câu đơn giản như “ can I help you?”, …

Xem thêm