Trang chủ / Luyện tập / TOEIC 500-700 / Part 6: Text Completion

Part 6: Text Completion

Part 6: Level 500-700 Test 1

Untitled-2

Mời các bạn làm bài tập ôn luyện tổng hợp. Bài tập này giúp các bạn ôn lại phần ngữ pháp và từ vựng thường được kiểm tra trong phần thi TOEIC part 6 trình độ 500-700. Bài có tất …

Xem thêm