Kiến thức thông dụng

11 tính từ đi với giới từ BY

11 tính từ đi với giới từ BY

1. amazed by: kinh ngạc bởi 2. amused by: vui thích vì 3. annoyed by: khó ...
Read More
30 từ đi với giới từ IN

30 từ đi với giới từ IN

1. Believe in st/sb (v): tin tưởng cái gì/vào ai 2. Break in (v): xông vào, ...
Read More
15 từ đi với giới từ ON

15 từ đi với giới từ ON

1. Act on st (v): hành động theo cái gì 2. Based on st (adj): dựa ...
Read More
20 từ đi với giới từ ABOUT

20 từ đi với giới từ ABOUT

1. Agree with someone about/on something (v): đồng ý với ai về cái gì 2. Angry ...
Read More
20 từ đi với giới từ FROM

20 từ đi với giới từ FROM

1. Away from st/sb (adj): xa cách cái gì/ai 2. Borrow from sb/st (v): vay mượn ...
Read More
35 từ đi với giới từ FOR

35 từ đi với giới từ FOR

1. Anxious for, about (adj): lo lắng 2. Available for sth (adj): có sẵn (cái gì) ...
Read More
15 tính từ đi với giới từ AT

15 tính từ đi với giới từ AT

1. amazed at: kinh ngạc, sửng sốt vì 2. amused at: thích thú với 3. angry ...
Read More
TÍNH TỪ VỚI GIỚI TỪ TO

Tính từ với giới từ TO

Able to : có thể Acceptable to : có thể chấp nhận Accustomed to : quen ...
Read More

comments

Chat with Us