Trang chủ / Kiến thức thông dụng

Kiến thức thông dụng

toeic-iig-viet-na

Phương pháp làm bài TOEIC trong phòng thi

1 . Nhận đề thi và kiểm tra lỗi. Ngay khi nhận đề thi, bạn viết ...
Read More
11 tính từ đi với giới từ BY

11 tính từ đi với giới từ BY

1. amazed by: kinh ngạc bởi 2. amused by: vui thích vì 3. annoyed by: khó ...
Read More
30 từ đi với giới từ IN

30 từ đi với giới từ IN

1. Believe in st/sb (v): tin tưởng cái gì/vào ai 2. Break in (v): xông vào, ...
Read More
15 từ đi với giới từ ON

15 từ đi với giới từ ON

1. Act on st (v): hành động theo cái gì 2. Based on st (adj): dựa ...
Read More
20 từ đi với giới từ ABOUT

20 từ đi với giới từ ABOUT

1. Agree with someone about/on something (v): đồng ý với ai về cái gì 2. Angry ...
Read More
20 từ đi với giới từ FROM

20 từ đi với giới từ FROM

1. Away from st/sb (adj): xa cách cái gì/ai 2. Borrow from sb/st (v): vay mượn ...
Read More
35 từ đi với giới từ FOR

35 từ đi với giới từ FOR

1. Anxious for, about (adj): lo lắng 2. Available for sth (adj): có sẵn (cái gì) ...
Read More
15 tính từ đi với giới từ AT

15 tính từ đi với giới từ AT

1. amazed at: kinh ngạc, sửng sốt vì 2. amused at: thích thú với 3. angry ...
Read More

comments