WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (6525, 8319, 8322, 10122, 10151) ORDER BY t.name ASC

Kiến thức thông dụng Archives - TOEIC ACADEMY
Tin mới nhất

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (12202, 12210, 12220, 12229, 12234, 12238, 12251, 12264, 12272, 12280) ORDER BY t.name ASC

Trang chủ / Kiến thức thông dụng

Kiến thức thông dụng

KHÓA ĐÀO TẠO TOEIC DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

banner-toeic-doanh-nghiep-toeicacademy

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng vai trò quan trọng góp phần không nhỏ tạo nên thành công của các doanh nghiệp. Vì vậy, đào tạo tiếng Anh cho nhân viên đặc biệt …

Xem thêm

31 kiểu Paraphrasing hay gặp nhất trong Part 4 TOEIC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Paraphrasing-part-4-toeicacademy

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

Dưới đây là các cặp Paraphrasing – từ đồng nghĩa hay gặp nhất trong không chỉ Part 4 mà còn cả Part 3 TOEIC nữa. Sắp tới, đề thi TOEIC format mới sẽ yêu cầu mức độ đọc hiểu của các …

Xem thêm

Kỹ năng và chiến lược làm Part 7 trong bài thi TOEIC

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

huong-dan-cach-lam-toeic-part-7-hieu-qua

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

I. NGUYÊN TẮC CHUNG: 1. Câu hỏi dễ làm trước, câu hỏi khó làm sau. 2. Loại suy tối đa các lựa chọn chắc chắn sai. 3. Đọc lướt để nắm ý câu, ý chính đoạn văn, đoán nghĩa các …

Xem thêm

Phương pháp làm bài TOEIC trong phòng thi

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

toeic-iig-viet-na

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

1 . Nhận đề thi và kiểm tra lỗi. Ngay khi nhận đề thi, bạn viết số báo danh ngay lập tức, sau đó nhanh chóng xem qua toàn bộ đề xem có sai sót gì không, nhất là bạn …

Xem thêm

11 tính từ đi với giới từ BY

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

11 tính từ đi với giới từ BY

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

WordPress database error: [Disk full (/tmp/#sql_55e4_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_terms`

1. amazed by: kinh ngạc bởi 2. amused by: vui thích vì 3. annoyed by: khó chịu với 4. bewildered by: hoang mang với 5. bored by: chán nản với 6. confused by: bối rối bởi 7. embarrassed by: lúng …

Xem thêm