Chủ điểm 7: Office technology – Thiết bị văn phòng

TOEIC Academy tin chắc rằng các bạn đã ghi nhớ từ mới trong chủ điểm số 6 – chủ điểm về thiết bị máy tính. Hôm nay, chúng ra tiếp tục “tích lũy” thêm nữa từ vựng về các thiết bị nơi làm việc. Vẫn 14 từ quen thuộc, gồm: phát âm, từ loại, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ đi kèm. Kết thúc chủ điểm này, người học sẽ dễ dàng ghi nhớ và làm bài đọc Toeic không mấy khó khăn. Chúng ta bắt đầu với từ …

comments

Chat with Us