Chủ điểm 5: Conferences – Hội nghị

14 từ mới kế tiếp trong chuỗi các từ vựng theo chủ điểm sẽ xoay quanh việc tổ chức hội nghị, sự kiện. Phát âm, từ loại, phiên âm, ngữ nghĩa và ví dụ minh họa sẽ được đề cập chi tiết. Nhiệm vụ của người học không nằm ngoài việc viết từ mới ra giấy, đọc to ví dụ có chứa từ vừa học. Chúng ta bắt đầu…

comments

Chat with Us