Chủ điểm 45: Media – Truyền thông

Chủ điểm từ vựng số 45 này sẽ cung cấp cho các bạn một số từ mới về chủ đề truyền thông,  giúp các bạn nắm được ý nghĩa, cách dùng của các từ vựng đó qua nghĩa tiếng Việt và ví dụ đi kèm. Chúc các bạn học tốt.

comments

Chat with Us