Chủ điểm 39: Hotels – Khách sạn

Cuộc sống ngày càng bận rộn, những chuyến đi công tác cũng ngày càng liên miên hơn phải không ạ? Bài học 39 sẽ cung cấp cho các bạn những từ vựng căn bản nhất về lĩnh vực khách sạn.

Bài gồm 14 từ mới cùng với phiên âm, phát âm và ví dụ minh họa cụ thể.

Chúc các bạn học tốt!

comments

Chat with Us