Chủ điểm 30: Renting and releasing – Thuê và cho thuê văn phòng

Bạn đang chuẩn bị để mở một công ty và phải lo rất nhiều thủ tục cũng như chuẩn bị rất nhiều thứ khác cho sự ra đời đứa con tinh thần của mình. Chọn văn phòng là một trong những việc khiến bạn đau đầu phải không?

Cùng học bài 30 để biết thêm nhiều từ mới trong lĩnh vực này nhé.

comments

Chat with Us