Trang chủ / 600 từ vựng TOEIC / Chủ điểm 19: Invoices – Hóa đơn
invoices

Chủ điểm 19: Invoices – Hóa đơn

Chủ điểm mới này vẫn sẽ xoay quanh các chủ điểm từ vựng trọng tâm của thi TOEIC, có liên quan tới môi trường làm việc kinh doanh, thương mại. Cụ thể là khâu lập và thanh toán hóa đơn. Không quá khó khi bạn tích cực hoàn thành tốt việc học 14 từ dưới đây. Xin được bắt đầu và nhắc lại nguyên tắc “lặp” (tức ôn lại, vận dụng theo và ghi nhớ)…

comments

Có thể bạn quan tâm

marketing

Chủ điểm 2: Marketing – Thị trường

Kế tiếp chủ điểm từ vựng “Hợp đồng” với nhiều từ mới trọng tâm và …