Chủ điểm 15: Promotions, pensions and awards – Thăng chức, trợ cấp và bổng lộc

Nhìn tiêu đề chủ điểm mới này có vẻ dài và khó đây bạn ơi – Thăng chứ, trợ cấp và bổng lộc. Bạn đừng lo lắng đó sẽ không còn là vấn đề với sự chỉ dẫn của TOEIC Academy. 14 từ, gồm: phát âm, từ loại, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ đi kèm giúp bạn dễ dàng biết và ghi nhớ chúng cho những lần sau bắt gặp. Bây giờ nhiệm vụ đơn giản chỉ là: chúng hãy bắt đầu với từ số 1…

comments

Chat with Us