Chủ điểm 13: Hiring and training – Thuê và đào tạo người lao động

TOEIC Academy tin chắc chủ điểm từ vựng rất cần cho người tuyển dụng và trong bài thi đọc TOEIC không thể thiếu vắng chủ điểm này. Đó là chủ đề từ mới xoay quanh việc thuê và đào tạo người lao động. Và quan trọng là sẽ không còn những bối rối khi dùng từ tiếng Anh trong môi trường làm việc nữa. Hãy bắt đầu khởi động học từ vựng bằng việc ôn lại bài cũ và học bài mới ngay bây giờ thôi các bạn ơi.

comments

Chat with Us