Chủ điểm 10: Correspondence – Thư tín

Chào các bạn, các bạn đã ôn kỹ lại 14 từ vựng của chủ điểm thiết bị điện tử trước đó chưa ạ? Nếu chưa bạn vui lòng xem lại bài cũ để chúng ta lại tiếp tục học sang chủ đề mới nhé – từ vựng về nhận gửi thư tín. Giống như nhiều chủ điểm đã học, chủ điểm này  có 14 từ liên quan gồm phát âm, từ loại, phiên âm, nghĩa tiếng Việt và ví dụ đi kèm. Từ mở đầu khá dễ theo học và thú vị…

comments

Chat with Us