Cảm nhận học viên lớp TOEIC B – Thầy Tuấn

“Đến với TOEIC Academy, và còn được học lớp TOEIC B do chính thầy Kim Tuấn -Giám đốc Trung tâm đứng lớp, thì lại càng tuyệt vời hơn nữa” – Đó chính là những lời cảm nhận, mà các bạn Học viên đã danh cho Thầy Tuấn ” đẹp trai” cũng như TOEIC Academy sau khi kết thúc khóa học TOEIC B tại Trung tâm <3 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng TOEIC Academy <3

comments

Chat with Us