Cảm nhận của học viên lớp TOEIC B 3009 – Thầy Tuấn

Cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cho em biết đến trung tâm và thầy Tuấn :)))

Đi học rất vui và em…thật sự không muốn dừng lại ở đây.. ^ ^

I love you TCB3009.

TCB3009_2

TCB3009

comments

Chat with Us