Cảm nhận của học viên lớp TOEIC B 2610 – Thầy Tuấn

Cảm ơn thầy vì những buổi học vui vẻ, bổ ích. Thầy là người vui tính và nhiệt tình với lớp. Em rất vui và có nhiều thời gian học tập tại đây cùng những người bạn vui tính.

comments

Chat with Us