Cảm nhận của học viên lớp TOEIC B 1509 – Cô Vui

Sau khi kết thúc 2 khóa học ở TOEIC Academy, em cảm thấy khoảng thời gian học ở đây vô cùng ý  nghĩa và tìm thấy được nhiều niềm vui trong học tiếng Anh. Học cô Vui cô vừa hiền, dạy hay vui tính + ít phạt tiền. Có khi đăng ký thêm 1 khóa Pre học cô Vui nữa <3

comments

Chat with Us